Hizmetlerimiz;

 

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol ve Ölçümleri

Elektrik Topraklama Tesisatı Ölçümü ve Raporu

Elektrik İç Tesisat Kontrolü ve Uygunluk Belgesi

Paratoner Tesisatı Ölçümü ve Kontrol Raporu

Termal Kamera ile Elektrik Tesisatı Kontrolü

Katodik Koruma Ölçümü ve Raporu

Elektromanyetik Alan Seviyesi Ölçümleri

Paratoner Koruma Alanı Tespiti ve Projelendirmesi

 

 

MEKANİK EKİPMANLAR PERİYODİK MUAYENESİ

Havalandırma, Klima, Yangın, Boru Tesisatları Periyodik Muayenesi

Kaldırma ve İletme Araç ve Ekipmanlarının Periyodik Muayenesi

Basınçlı Kaplar ve Ekipmanları Periyodik Test, Muayene ve Kontrolleri

 

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri

Çalışma Ortamı Toksik Gaz ve Buhar Ölçümleri

Titreşim Ölçümleri

Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümleri

Çalışma Alanı Termal Konfor Ölçümleri

Çalışma Ortamı Aydınlatma Ölçümleri

Çalışma Ortamı Toz ve Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümleri

 

İş Makinelerinin Periyodik Muayenesi