Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol ve Ölçümleri

Çalışma hayatımız ve yaşam koşullarımız için vazgeçilmez bir enerji kaynağı olan elektrik enerjisinin periyodik ölçüm ve kontroller ile sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulması aşağıdaki mevzuat, yönetmelik ve kanunlarda belirtilmiştir.

 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 • Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 

Bu yönetmelikler kapsamında TSE, Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Enerji Dağıtım Kuruluşları ve benzeri Devlet kurumu ve özel kuruluşların İş yerlerinde Periyodik olarak kontrol edilip, raporlanmasını istediği bir takım çalışmalar vardır. Bunlar;

 • İşyeri Topraklama Ölçümü ve Raporu
 • Elektrik İç Tesisleri Denetim ve Muayene Uygunluk Belgesi
 • Paratoner Tesisatı Ölçüm ve Kontrol Raporu
 • Akaryakıt istasyonlarında Katodik Koruma Ölçüm Raporu

İşyerlerinde Elektrik Tesisatında Öncelikli olarak topraklama ölçümleri yapmaktayız. Ölçüm esnasında Pano ve tabloların iç bağlantılarının kontrolleri , kaçak akım rölelerini, kompanzasyon panosu kontrolleri, kablo kesitleri vs gibi konularda gözle kontroller yapmaktayız.

Topraklama ve Gözle Elektrik tesisatı kontrollerine ilave olarak aşağıdaki fonksiyonel testler de tercih edilebilmektedir.

 • Termal Kamera ile Pano ve tabloların iç bağlantı kontrolleri
 • Kaçak akım rölesi açma akımı ve süresi testleri
 • İzolasyon testleri

Verdiğimiz raporların eklerinde Elektrik Mühendisliği Yetki belgelerimizi de ilave ederek raporlarımızı oluşturmaktayız.