İşyerlerinde müsaade edilen solunabilir toz sınır değerlerinin aşılmamasına özen gösterilerek tozun neden olduğu akciğer hastalıklarına engel olunabilir. Bunu sağlamak için; solunabilir tozların örneklerinin alınması ve mineralojik özelliklerinin incelenmesi konuları büyük önem kazanmaktadır.

05 Kasım 2013 Tarihli Resmi Gazete yayınlanan 28812 sayılı Tozla Mücadele Yönetmeliği’ne göre ;

MADDE 5 – (1) İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.

İşveren risk değerlendirmesi sonucunda da periyodik aralıklarla toz ölçümünü yaptırmak zorundadır.

 

BİLGELAB İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları olarak; laboratuvarımız kapsamında İşyeri ortamı solunabilir toz ve Kişisel Solunabilir Toz ölçümlerini gravimetrik metot yöntemi ile gerçekleştirmekteyiz. Kullandığımız ölçüm metotları MDHS 14/3 standardına uygun olup, ölçümlerimiz deney personeli tarafından titizlikle gerçekleştirilmektedir.