Paratoner Tesisatı Ölçümü ve Kontrol Raporu

Firmamız, tesisiniz bünyesinde bulunan yıldırımdan koruma sisteminin standartlara uygun şekilde incelenmesi ve paratoner topraklama direncinin standartlar dahilinde ölçülmesi hizmetini sunmaktadır. TS EN 62305 standartı çerçevesinde yapılan kontrol ve ölçümler sonucunda, paratoner tesisine ait topraklama direnç değeri ve inceleme raporu hazırlanmaktadır.

Paratoner tesisinizin incelenmesi bünyesinde aşağıdaki ölçüm ve kontroller yapılmaktadır:

• Koruma Borusu ve Bileşenlerinin İncelenmesi
• İndirme İletkenleri ve Bileşenlerinin İncelenmesi
• Muayene Klemensi ve Bileşenlerinin İncelenmesi
• Paratoner Topraklama Tesisi Direnci Ölçümü

Paratoner ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Ölçümler 3 uçlu karşılaştıma metodu yada Çevrim Empedansı Ölçüm metodu ile yapılmaktadır. Üç Uçlu Karşılaştırma yönteminde, Topraklama direnci ölçülecek topraklama tesisinden uzak bir noktada bir referans noktası belirlenmektedir. Topraklama direnci ölçülecek nokta ile bu referans nokta arasına gerilim ölçümü için yine bir topraklama kazığı çakılmaktadır. Referans noktasından alternatif akım gönderilerek ölçüm cihazıyla topraklama tesisinin toprak geçiş direnci ölçülmektedir.

Çevrim Empedansı Ölçüm metodunda ise Faz ve nötr hattını pano yada prizden almak suretiyle bir çevrim ( loop ) yaparak topraklamayı istediğimiz noktadan ölçme imkanı bulabilmekteyiz.

Paratoner incelemesi ve ölçümleri ne sıklıkla yapılmalıdır?

Ölçümlerin yılda en az bir defa tekrarlanması gerekmektedir. TS EN 62305 Sayılı Standart çerçevesinde yapılan kontrol ve ölçümler sonucunda, paratoner tesisine ait topraklama direnç değeri ve inceleme raporu hazırlanmaktadır. Bu raporlar itfaiye tarafından yada ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından incelenmektedir.