Termal konfor, çalışılan ortam için  gereken hava sıcaklık nem ve basınç koşullarının yaşama standartlarına uygun olmasıdır. Basıncın yüksek olması da, nemin fazla veya eksik olması da, aşırı sıcak ya da aşırı soğukta insan sağlığına ciddi sorunlar yaratmaktadır. Aşırı soğuk böbrek yetmezliği gibi sorunlar yaratabilirken, nem kişilerin akciğer problemleri yaşamasına neden olabilmektedir. Gerekli koşulları sağlamak için ve koşulların uygunluğunu belirlemek için termal konfor ölçümü yaptırılması gerekmektedir bu özelikle işyerleri için önemli bir konudur.

Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığıca17 Temmuz 2013 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 28710 sayılı  İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİ ‘ğe göre ;

MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için;

a)Ek-1’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirir…

e) İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartlarını sağlar.

BİLGELAB İş Hijyeni Ölçüm, Test ve AnalizLaboratuarlarıolarak; laboratuvarımız kapsamında işyerlerinde termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi TS EN 27243 ve TS EN 7730 standardından yararlanılarak deney personelimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilmektedir.