Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu ve Trafo Bakımı

Mevzuat hükümlerine göre YG İşletme Sorumlusu; Yüksek Gerilim kuvvetli akım tesislerilerinde teknik konulardan sorumlu olan ve EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) tarafından belgelendirilmiş “ELEKTRİK MÜHENDİSİ” dir. YG İşletme Sorumlusunun bir sözleşmeyle işletmelere verdiği hizmete ise YG İşletme Sorumlusu Hizmeti denmektedir. Ankara ilinde YG İşletme Sorumluluğu hizmetini aktif şekilde yürütmekteyiz. Ayrıca trafo bakımı ve özel testleri konusunda da hizmet vermekteyiz. Aylık Rutin Kontroller ile Trafoların güvenli işletilmesi konusunda önemli bir hizmet vermekteyiz.

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontroller

TSE, Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Enerji Dağıtım Kuruluşları ve benzeri Devlet kurumu ve özel kuruluşların İş yerlerinde Periyodik olarak kontrol edilip, raporlanmasını istediği bir takım çalışmalar vardır. Bunlar;

 • İşyeri Topraklama Ölçümü ve Raporu
 • Elektrik İç Tesisleri Denetim ve Muayene Uygunluk Belgesi
 • Paratoner Tesisatı Ölçüm ve Kontrol Raporu
 • Akaryakıt istasyonlarında Katodik Koruma Ölçüm Raporu

İşyerlerinde Elektrik Tesisatında Öncelikli olarak topraklama ölçümleri yapmaktayız. Ölçüm esnasında Pano ve tabloların iç bağlantılarının kontrolleri , kaçak akım rölelerini, kompanzasyon panosu kontrolleri, kablo kesitleri vs gibi konularda gözle kontroller yapmaktayız.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri

Yeni iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımından hareketle iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin ölçü- lebilir, izlenebilir olması zorunlu hale gelmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayalı olarak 20.08.2013 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan ‘’İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmeliğin’’ 5. maddesinde (İşverenlerin Yükümlülükleri) “İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür” denmektedir.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri hakkında işverenler, iş yerindeki çalışma ortam koşullarına ve İş güvenliği profesyonellerince oluşturulacak risk analizi sonuçlarına göre aşağıda yer alan parametrelerde test ve ölçümleri yaptırmak zorundadır.

İş Hijyeni Ölçümlerimiz

 • Aydınlatma
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti
 • İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri
 • Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümleri
 • İşyeri Ortamı Titreşim Ölçümleri
 • Termal Konfor
 • Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • İşyeri Organik Buhar Ölçümü
 • İşyeri Gaz Buhar Ölçümü
 • Hava kalitesi Ölçümü ve Modellemesi

Basınçlı Kaplar, Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolleri

Basınçlı kapların kontrolünde; temel prensip olarak Hidrostatik Test (basınçlı tank testi) yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile yapılır.

Kaldırma ve İletme Ekipmanları Periyodik kontrolünde; Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunmalıdır.

Hızlı Teklif İsteyebilirsiniz..

Hizmet Almak istediğiniz şehir ve semt bilgisi
Birden fazla seçim yapabilirsiniz.
Hizmet çeşidine göre ; İşyeri büyüklüğü, Ekipman sayısı, ölçüm noktası, çalışan sayısı vb. konularda açıklayıcı bilgiler vermeniz doğru fiyat teklifi için önemlidir.